Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 7/2018privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – si a Anexelor – parte integranta – aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului2018/02/14
HCL 4/2018privind completarea anexei I la Hotararea Consiliului Local Traian nr. 32/2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.2018/01/26
HCL 2/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/26
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Traian la data de 31.12.20172018/01/26
HCL 15/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Traian, jud. Braila pe anul 20172017/03/17
HCL 1/2017pentru modificarea Statului de functii al Primariei Comunei Traian, jud. Braila2017/01/27
HCL 48/2016privind numirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Traian2016/06/27
HCL 47/2016privind alegerea Viceprimarului2016/06/27
HCL 46/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Traian2016/06/27
HCL 45/2016privind declararea Consiliului local al comunei Traian, jud. Braila legal constituit2016/06/27
HCL 44/2016privind validarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27
HCL 43/2016privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27

Comments are closed.