Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 15/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Traian, jud. Braila pe anul 20172017/03/17
HCL 1/2017pentru modificarea Statului de functii al Primariei Comunei Traian, jud. Braila2017/01/27
HCL 48/2016privind numirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Traian2016/06/27
HCL 47/2016privind alegerea Viceprimarului2016/06/27
HCL 46/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Traian2016/06/27
HCL 45/2016privind declararea Consiliului local al comunei Traian, jud. Braila legal constituit2016/06/27
HCL 44/2016privind validarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27
HCL 43/2016privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27

Comments are closed.