HCL 7/2018

privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – si a Anexelor – parte integranta – aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului

HCL nr. 7 din 14.02.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi