Anunțuri publice

Anunt public - Actualizare PUG si Regulament

2019-01-14 15:48:45


Anunt public privind decizia etapei de incadrare

2018-10-09 16:18:19

In atentia cetatenilor

2018-05-25 16:23:44
Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice din cadrul organului fiscal local UAT Traian

Anunt - Proiect steag UAT Comuna Traian

2018-05-18 13:45:02

ANUNT IMPORTANT - Informatii Registrul Agricol

2017-05-18 15:11:39

 STIMATI CETATENI AI COMUNEI TRAIAN

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele :
  1. intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
  2. b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv; c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

2017-05-15 11:06:17

Anunt sedinta ordinara

2017-05-03 14:57:02
In ziua de 29.05.2017 ora 8:30, in sala de sedinte a Consiliului local al comunei  Traian are loc sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Traian.

Liste electorale permanente

2017-05-02 16:32:57

STIMATI CETATENI,

Listele electorale permanente pot fi consultate de cetatenii cu drept de vot la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei Traian, judetul Braila (PrimariaTraian) –birou secretar comuna de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 .

PRIMAR,
Ec. Abaseaca Nicusor


Anunt - Proiect taxe si impozite

2017-04-26 17:09:12
Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

Proiect - Buget local al comunei Traian pentru anul 2017

2017-04-25 12:43:51
Se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul că la nivelul Comunei Traian se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.uat-traian.ro și se afișează la sediul Primăriei comunei Traian.

Bun venit pe site-ul comunei Traian !

2017-01-11 13:35:57

Comuna Traian este amplasată în partea de sud-vest a municipiului Brăila fiind inclus în cadrul Regiunii de Dezvoltare 2 Sud- Est şi se învecinează cu următoarele comune:
– nord comunele Movila Miresii şi Tudor Vladimirescu;
– est cu comuna Tichilești;
– sud cu comunele Unirea, Viziru, Bordei Verde;
– vest cu oraşul Ianca şi comuna Bordei Verde.
Comuna Traian este străbătură de la est la vest de axul de comunicaţie (cale rutieră şi feroviara ) care leagă Brăila de judeţul Buzău. Accesul rutier se face prin DN 2B şi de calea ferată Brăila-Făurei, în partea nordică. Accesul la calea ferată îl are atât Traianu cât şi Urleasca.
Primul document care atestă existenţa localităţii Traian este „Cartografia din 1828” întocmită de Mihail Popescu, în care sunt menţionate satele Silistraru şi Muftiu (azi Traian). Denumirea veche a localităţii era de Muftiu, provenind de la turcul Deli-Mola ce era ajutorul Paşei din Brăila şi avea rang de muftiu.


Anunt - Locuri speciale afisaj electoral

2016-11-09 12:44:49
Dispozitia nr. 423/2016 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2016 in satele componente comunei Traian, jud. Braila

Comments are closed.