Populația

În cadrul comunei Traian trăiesc aproximativ 3736 de persoane (1856 bărbați și 1880 femei) de etnie majoritară romană distribuită astfel:
• sat Traian – 1182 din care: bărbați 576, femei 606;
• sat Căldăru?a – 217 din care: bărbați 107, femei 110;
• sat Silistraru – 892 din care: bărbați 452, femei 440;
• sat Urleasca – 1445 din care: bărbați 721, femei 724.

Din analizele statistice elaborate de-a lungul timpului se observă că popula?ia la nivelul localită?ii Traian a avut cicluri de creștere și descre?tere, acest lucru fiind influențat și de evoluția economică locală și regională. Astfel că în perioadă 1977-1995 comuna Traian este prezentată ca înregistrând scăderi importante (cu 10-20%) ale populației din cauză pe de-o parte, a unui spor natural negativ iar e de altă parte din cauza unui spor migratoriu negativ.

Tendința de scădere și îmbătrânire se continuă și în prezent însă într-un ritm mai lent, din anul 2002 comuna pierzând un procent de doar 0,34% menținându-se o densitate medie de 20,1-40 locuitori/km.
Indicatorii demografici în localitate Traian, se mențin în prezent totuși sub proporţiile înregistrate pe total județ și situează comună printre zonele cu tendințe critice din punct de vedere demografic.

Populația activă, în vârstă de muncă 15-59 de ani, cuprinsă între 55-58 %, fiind caracterizată ca restrânsă și cu tendință mare de migrație, în schimb populația în vârstă de 0-14 ani este cuprinsă între 20-24 % fiind apropiată de media pe județ. Din punct de vedere al numărului de locuitori, și pe o plajă de timp extinsă (20 de ani) populația din Traian are o tentă ușoară de redresare, acest fapt fiind produs pe de-o parte de sporul natural care spre deosebire de zonele urbane el se va menține ușor pozitiv însă cu valori în descreștere pe o plajă de aproximativ 20 ani iar pe de altă parte și de indicele de migrație al populației odată cu dezvoltarea economică, indice care compensează indicele mic al sporului natural.

Comments are closed.