Turism

Tradiţionala ospitalitate românească trăsătură specifică ţăranului român, devine ofertă a turismului rural, în condiile canalizării acesteia pe direcţia actiunii de pregătire a gospodăriei ţărăneşti pentru a ajunge la stadiul în care să fie purtătoarea ofertei comerciale.
Ea trebuie să permits prestarea de servicii atât pentru obţinerea veniturilor, din care o parte sunt reinvestite pentru dezvoltarea acesteia, cât şi pentru creşterea nivelului prestapor oferite.

Fiecare gospodar trebuie asistat şi ajutat să obţină atestarea gospodăriei pentru a deveni capabil ss presteze servicii turistice, conferindu-i astfel dreptul de a fi introdus în banca de date şi, implicit, în reţeaua turismului rural, devenind astfel cunoscută.
Trebuie creată” structura şi tehnica managerial care să supervizeze pregătirea ofertei comerciale a gospodăriilor. Este necesar să fie asigurate legăturile dintre oferta turismului rural şi turiştii-consumatori ai programelor turismului rural.
Activităţile de pregătire în detaliu a ofertelor de produse turistice rurale la toate nivelurile de pregătire a gospodăriilor şi agenţilor economici nu pot fi transpuse în practică decât prin intermediul unui management funcţional, atât local cât şi global.

Trebuie să se aibă în vedere modul de identificare a potenţialului turismului rural, sub toate aspectele sale, acesta trebuind să reunească şi să îmbine armonios factorii naturali, materiali şi spirituali, atât din punct de vedere al gazdei, cât şi al turistului.

Pentru armonizarea acestor resurse este necesar că, la început, să fie testate şi identificată persoană care să posede un minimum de însuşiri şi cunoştinţe necesare care, implicit, va fi instruită, devenind factorul ce trebuie să acţioneze în vederea formării şi pregătirii potenţialului turismului rural local. Evaluarea potenţialului turismului rural se face prin prismă „agreerii” zonei din punct de vedere al existenţei unei infrastructuri minime, al unui cadru construit integrat armonios în cadrul natural, al posibilităţilor identificării şi realizării unor programe de odihnă” şi agrement, care să activeze tradiţii şi meşteşuguri ce vor constitui elemente de atracţie pentru turişti.

Oportunităţi turistice în zonă
Pe rază localităţii Traian se află puncte geografice de interes turistic, Consiliul local şi Primăria fiind direct implicaţi în promovarea acestora cu scopul de a determină creşterea numărului de turişti şi a interesului manifestat pentru aceste puncte de atracţie. Dintre cele mai interesante atracţii turistice specificăm:
• existenţa parcurilor naturale Natura 2000 pe valea lencii
• existenţa defonduri de vânătoare: mistreţi, căprioare, iepuri

Comments are closed.