Vegetația şi fauna

Elementele de vegetaţie din zonă studiată sunt elemente tipice de stepa pontica şi silvostepă panonica. Într-un trecut mai îndepărtat, vegetaţia caracteristică era reprezentată prin speciile de stepa. Acesta a fost în mare parte desţelenită şi înlocuită cu vegetaţie de cultură în proporţie de 90%.
În zonă studiată nu se identifica ecosisteme specifice. Majoritatea plantelor îşi dezvoltă ciclul evolutiv înaintea venirii perioadelor secetoase de la sfârşitul verii. Se găsesc terenuri agricole pârloage şi rămăşiţe de pajişti stepice primare ( grupări cu festuca Vallsiaca, Stipa lessoigiana, s. Capillata şi alte ierburi xelofile). Vegetaţia arborescentă este slab reprezentată în judeţul Brăila.

Comments are closed.