HCL 67/2022

privind: Aprobarea utilizarii sumei de 373.742 lei din excedentul bugetului comunei TRAIAN, sectiunea dezvoltare, înregistrat la sfârșitul anului 2021, pentru finantarea proiectului „Amenajare teren sport in comuna Traian, judetul Braila” derulat prin programul de finantare AFIR, pentru anul 2022. 

Citeste mai mult

HCL 56/2022

pentru: aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – din Capitolul 1 – Sistemul Financiar – Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 – actualizata 􏰙

Citeste mai mult

HCL 57/2022

privind acordarea unui mandat special domnului Primar Abaseaca Nicusor, in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Traian, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 – 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – actualizata – si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

Citeste mai mult