HCL 57/2022

privind acordarea unui mandat special domnului Primar Abaseaca Nicusor, in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Traian, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 – 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – actualizata – si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi