HCL 48/2022

privind: aprobarea asocierii comunei Traian prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții «Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare Camin Cultural, comuna Traian, judetul Braila»

Citeste mai mult

HCL 4/2022

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2022  de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a persoanelor cu sentințe civile obligate să execute acțiuni si lucrări in folosul comunității conform prevederilor legii 272/2004

Citeste mai mult