Anunțuri publice

Publicatie – Delimitare si numerotare sectii votare

2020-11-04 15:51:58


Locuri speciale afisaj electoral – Alegeri Senat si Camera Deputatilor

2020-11-02 15:56:00

Dispozitia nr. 251 / 2020 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Traian, jud. Braila in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 06.12. 2020


Ordin Prefect nr. 439 / 2020 - Constituire Consiliul local

2020-10-26 14:33:38


Comunicare Incheiere nr. 5102 / 2020 - Validare mandat consilier local

2020-10-22 21:09:54


Comunicare Incheiere nr. 1203 / 2020 - Validare mandat consilieri locali

2020-10-20 19:11:00


Ordin Prefect - Convocare

2020-10-20 19:10:00

privind convocarea consilierilor locali pentru sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Traian din jud. Braila


HCJSU Braila – Masuri pentru diminuarea impactului COVID-19

2020-10-13 20:47:43


Dispozitia 182/2020

2020-08-24 16:18:25

privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020


Anunt public privind decizia etapei de incadrare proiect

2020-05-20 15:11:56


DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE - stare de alertă -

2020-05-18 21:38:39


Masuri Stare de alerta - Primaria comunei Traian

2020-05-15 16:16:00


Masuri reducere transmitere COVID19 pe raza UAT Traian

2020-03-26 17:08:55

Informare cetateni

2020-03-26 17:08:37

Măsuri specifice pentru gestionarea infecțiilor - COVID19

2020-03-16 18:24:00

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 16 martie 2020 privind măsurile specifice gestionarii infecțiilor cu Coronavirus la nivelul UAT TRAIAN


Măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

2020-03-13 19:02:00

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 13 martie 2020 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei TRAIAN


Publicatie – Delimitare si numerotare sectii votare

2019-10-10 18:28:13

Mai multe detalii in atasament.


Locuri speciale afisaj electoral – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-09-23 18:46:04

Dispozitia 245/2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Traian, jud. Braila destinate a fi utilizate cu ocazia alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019


Comunicat - Activitati sezoniere

2019-07-16 17:05:45


Anunt - Afisaj electoral

2019-04-19 10:54:52

Dispozitia nr. 149 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in com. Traian, jud. Braila destinate a fi utilizate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019


Informare - Legea nr. 10/2001

2019-04-01 20:31:54


Anunt - Lista contribuabili - Declaratie unica

2019-02-01 12:28:02

Toti contribuabilii care se regasesc pe listele de mai jos, au obligatia, pana la data de 15.03.2019, sa completeze si sa transmita pe site-ul ANAF declaratia unica privind impunerea veniturilor.

Primaria Comunei Traian va ofera sprijin in acest sens, iar persoanele desemnate din cadrul institutiei sunt: Ghetu Mariana – Impozite si Taxe si Radu Andreea – Asistenta Sociala.

Asadar, va asteptam la sediul primariei cu:
- carte de identitate;
- decizie de impunere de la ANAF;
- adresa de email ;
- graficul culturilor pe care intentionati sa le infiintati in anul 2019;

Va multumim!


In atentia cetatenilor - Declaratie unica

2019-01-30 12:00:00

Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice din cadrul organului fiscal local UAT Traian si AJFP Braila


Anunt - Dezbatere publica - Strategie de dezvoltare

2019-01-14 21:44:32


Anunt public - Actualizare PUG si Regulament

2019-01-14 15:48:45


Anunt public privind decizia etapei de incadrare

2018-10-09 16:18:19

In atentia cetatenilor

2018-05-25 16:23:44
Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice din cadrul organului fiscal local UAT Traian

Anunt - Proiect steag UAT Comuna Traian

2018-05-18 13:45:02

ANUNT IMPORTANT - Informatii Registrul Agricol

2017-05-18 15:11:39

 STIMATI CETATENI AI COMUNEI TRAIAN

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele :
  1. intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
  2. b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv; c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

2017-05-15 11:06:17

Anunt sedinta ordinara

2017-05-03 14:57:02
In ziua de 29.05.2017 ora 8:30, in sala de sedinte a Consiliului local al comunei  Traian are loc sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Traian.

Liste electorale permanente

2017-05-02 16:32:57

STIMATI CETATENI,

Listele electorale permanente pot fi consultate de cetatenii cu drept de vot la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei Traian, judetul Braila (PrimariaTraian) –birou secretar comuna de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 .

PRIMAR,
Ec. Abaseaca Nicusor


Anunt - Proiect taxe si impozite

2017-04-26 17:09:12
Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

Proiect - Buget local al comunei Traian pentru anul 2017

2017-04-25 12:43:51
Se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul că la nivelul Comunei Traian se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.uat-traian.ro și se afișează la sediul Primăriei comunei Traian.

Anunt - Locuri speciale afisaj electoral

2016-11-09 12:44:49
Dispozitia nr. 423/2016 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2016 in satele componente comunei Traian, jud. Braila

Comments are closed.