Facilităţi pentru investitori

O primă modalitate de implicare o constituie asigurarea accesului la facilitâti a investitorilor constând în furnizarea de utilităti de natura alimentării cu apă, energie electrică, termică etc., dar si furnizarea de utilităti sociale (învâtâmânt, cultură, sănătate etc.).
Suma acestor facilitâti create într-o anumită zonă de pe raza unitâtii administrativ -teritoriale va constitui un punct de atractie pentru investitorii interesati să imobilizeze capitalul, de regulă pe termen cât mai scurt, si să obţină un randament al capitalului cât mai ridicat.
Astfel ca aplicand aceasta modalitate pentru perioada 2007-2017 putem trage concluzia ca facilitatileo ferite de primaria Traian sunt destul de atractive (acces la reţea de gaze, curent electric, drumuri, apa curenta si posibil canalizare) de asemenea va oferi utilitati soliale (liceu, policlinici, grădiniţe reabilitate).

Comments are closed.